Phong Thủy 1980, canh thân 1980 mệnh mộc hợp với các màu xanh lá, đen, xanh nước biển

650,000

Vòng Cổ Đá Phong Thủy

Mặt Long Phụng Đá Ngọc Phỉ Thúy

330,000

Vòng Cổ Đá Phong Thủy

Mặt Ngọc Rồng Đá Ngọc Jadeite Xanh

290,000

Vòng Cổ Đá Phong Thủy

Mặt Quan Công Đá Obsidian

330,000
290,000

Tỳ Hưu Đá Phong Thủy

Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Đen

270,000
370,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng đá diopside 8ly

720,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng Đá Mắt Hổ Xanh Mix Bi Bạc

350,000
450,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng đá mắt hổ xanh mix tỳ hưu

290,000
390,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng Đá Thạch Anh Đen Mix Bi Bạc

350,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng Tài Lộc Đá Ngọc Sơn Thủy

390,000