690,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Đá Mắt Hổ Vàng Mix Tỳ Hưu

290,000

Vòng Cổ Đá Phong Thủy

Mặt Long Phụng Đá Ngọc Phỉ Thúy

330,000

Vòng Cổ Đá Phong Thủy

Mặt Ngọc Rồng Đá Ngọc Jadeite Đỏ

290,000

Tỳ Hưu Đá Phong Thủy

Tỳ Hưu Phong Thủy Đá Mã Não Đỏ

270,000
270,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng Đá Mắt Hổ Đỏ Mix Bi Bạc

350,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng Đá Mắt Hổ Đỏ Mix Tỳ Hưu

290,000
390,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng đá mắt hổ vàng mix bạc

350,000
390,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng Đá Mắt Hổ Vàng Mix Tay Phật

390,000
360,000
390,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng Tay Đá Mắt Hổ Đỏ

280,000