690,000

Vòng Cổ Đá Phong Thủy

Mặt Long Phụng Đá Ngọc Phỉ Thúy

330,000

Vòng Cổ Đá Phong Thủy

Mặt Ngọc Rồng Đá Ngọc Jadeite Đỏ

290,000

Vòng Cổ Đá Phong Thủy

Mặt Ngọc Rồng Đá Ngọc Jadeite Xanh

290,000

Tỳ Hưu Đá Phong Thủy

Tỳ Hưu Phong Thủy Đá Mã Não Đỏ

270,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng đá diopside 8ly

720,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng Đá Mắt Hổ Đỏ Mix Bi Bạc

350,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng Đá Mắt Hổ Đỏ Mix Tỳ Hưu

290,000
390,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng Đá Mắt Hổ Xanh Mix Bi Bạc

350,000
450,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng đá mắt hổ xanh mix tỳ hưu

290,000
390,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng Tài Lộc Đá Ngọc Sơn Thủy

390,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng Tay Đá Mắt Hổ Đỏ

280,000

Vòng Tay Đá Phong Thủy

Vòng tay đá ngọc sơn thủy

270,000