500,000
500,000

Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Phong Thủy

Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Đen

330,000
Giảm Giá

Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Phong Thủy

Dây Chuyền Phật Di Lặc

350,000 330,000

Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Phong Thủy

Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên

370,000
290,000

Vòng Tay Phong Thủy

Vòng tay đá Aquamarine 12 Ly

650,000
400,000
390,000

Dây Chuyền Phật Thích Ca Đá Phong Thủy

Mặt dây chuyền Đức Phật Thích Ca bằng đá Obsidian

330,000
450,000
290,000
290,000
330,000
390,000
290,000