Bát tụ bảo đá Ngọc Hoàng Long Size 12cm

1,200,000 900,000

Bát tụ bảo chính là các thỏi vàng mà người ta thường bày trong trang thờ Thần Tài Thổ Địa, có tác dụng chính là Sinh tài, Vượng tài