Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Đen

330,000 290,000

Mặt dây Phật Di Lặc núi lửa Olic đen là mặt dây được nhiều người yêu thích, vì đức Phật Di Lặc là hiện thân của niềm vui, an nhàn và sung túc.