Phật Bản Mệnh Cho Tuổi Mùi, Thân Đá Núi Lửa Đen

290,000

Phật Bản Mệnh như lai đại nhật phù hộ Cho người Tuổi Mùi, Thân Đá Núi Lửa Đen (đá obsidian)