Vòng tay đá Aquamarine 12 Ly

650,000

Aquamarine là viên đá mang năng lượng thủy thuần khiết mang đến may mắn, sức khỏe, hộ mệnh cho chủ nhân