Vòng Tay Đá Howlite – Đá Bạch Tùng Trắng

270,000

Vòng Tay Đá Howlite – Đá Bạch Tùng Trắng